VOIT JÄTTÄÄ KÄYTETYN LYIJYAKKUSI ILMAISEKSI LÄHIMPÄÄN VASTAANOTTOPISTEESEEMME, JONKA LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

Kuluttajille

Yrityksille

Meistä

Akkukierrätys Pb Oy on lyijypohjaisten akkujen kierrätykseen erikoistunut yhtiö.

Akkukierrätys Pb Oy on lyijyakkujen kierrätykseen erikoistunut yritys. Toiminnan tarkoituksena on huolehtia lyijyakkuja maahantuovien yritysten jätelain 646/2011 mukaisista tuottajavastuuvelvoitteista, kuten käytöstä poistettujen lyijyakkujen asiallisesta keräys- ja kierrätystoiminnasta. Keskeiset akkuja maahantuovat yritykset perustivat Akkukierrätys Pb Oy:n vuonna 2008. Valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena Manner-Suomessa toimiva Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hyväksynyt Akkukierrätys Pb Oy:n lyijyakkujen tuottajayhteisöksi. Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi yritys siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi. Tuottajayhteisö hoitaa jäseniensä puolesta mm. akkujen ja paristojen keräyksen, kierrätyksen, kuluttajatiedotuksen ja raportoinnin viranomaiselle. Akkukierrätys Pb Oy toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Kierrätysjärjestelmä ja sen vastaanottopisteet on tuotu kaikkien kuluttajien ulottuville, jotta käytöstä poistetut lyijyakut saataisiin vaivattomasti ja tehokkaasti kierrätykseen. Hyvin toimivalla keräys- ja kierrätysjärjestelmällä varmistetaan ympäristöystävällisen ja taloudellisesti merkittävän uusioraaka-aineen hyödyntäminen.

SINUA LÄHINNÄ OLEVA VASTAANOTTOPISTE LÖYTYY
www.kierratys.info

  • Olemme keränneet jo 160 000 tonnia romuakkuja
  • Lyijyn kierrätysaste
  • Lyijyakkujen kierrätystehokkuus

Yhteistyökumppanit

* Mikäli haluat sopia romuakkujen noudosta, ota yhteyttä suoraan yhteistyökumppaneihimme

Kuusakoski*

Suomen Akkukeräys*

Stena Recycling*

Lassila & Tikanoja*

Romukeskus Oy*

Fortum Waste Solutions Oy*

Kajaanin Romu Oy*

KTC Group Oy*

East Mineral Oy*

Material Nexus Finland Oy Suomen Materiaalikeskus*

Battery Boys Ky*

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HSY

Suomen Kiertovoima KIVO

Suomen Uusioraaka-aineliitto ry

Muista tuottajavastuun alaisten tuotteiden kierrätyksestä saa tietoa osoitteesta:

www.tuottajayhteiso.fi

Ota yhteyttä

Uutiset