Lyijyakkujen lyijy uusiokäytetään lähes kokonaan

Lyijyakkuja kierrätetään Suomessa yli 20 000 tonnia vuodessa. Ensisijainen syy lyijyakkujen kierrättämiselle on estää niiden asiaton pääsy luontoon tai kaatopaikoille. Loppukäsittelylaitoksista lyijy palautuu suurelta osin takaisin akkuvalmistukseen. Lyijyakkuja kierrätettiin hyvän markkina-arvon vuoksi jo ennen kuin EU:n paristo- ja akkudirektiivi astui voimaan vuonna 2008. Direktiivissä määritetään lyijyakkujen tuottajavastuu, ja  Suomessa se on kansallisen jätelain alla. Yksityinen[…]