Kierrätysala kokoontuu Tampere-talossa: ”Toimiva tuottajavastuu on kiertotalouden moottori”

Etäkaupan vapaamatkustajat ovat kiertotalouden ja toimivan tuottajavastuun suurin uhka Kolmatta kertaa järjestettävä tuottajavastuuiltapäivä kerää eri alojen ammattilaiset kehittämään kiertotaloutta Tampere-taloon Kasvava kiertotalousala vaatii tuekseen toimivan ja luotettavan materiaalin keräysjärjestelmän Kiertotalous, verkkokaupan vastuukysymykset ja muut Suomessa toimivien tuottajayhteisöjen tärkeät kysymykset nousevat valokeilaan torstaina. Silloin Tuottajayhteisöjen Neuvottelukunta (TYNK) kokoontuu Tampere-talossa tuottajavastuuiltapäivään. ”Varmasti yksi tärkeimmistä puheenaiheista on niin sanottu vapaamatkustaja-ongelma, eli Suomeen[…]

Isoille litiumakuille toivotaan valtakunnallista keräysjärjestelmää

Akkutieto.fi Vuoden 2017 aikana toteutetussa akkukeräyspilotissa havaittiin, että markkinoilla yleistyvien isojen litiumakkujen tunnistaminen voi olla haasteellista. Sähköisissä liikkumisvälineissä käytetyille isoille litiumakuille ei ole vielä omaa keräysjärjestelmää, joten kierrätysohjeet tulee pyytää maahantuojalta. Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla pilotoitiin viime vuonna muun muassa sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytettyjen isojen litiumakkujen keräystä seitsemässä eri pisteessä. Puolen vuoden pilotin aikana akkuja palautettiin[…]

Lyijyakkujen lyijy uusiokäytetään lähes kokonaan

Lyijyakkuja kierrätetään Suomessa yli 20 000 tonnia vuodessa. Ensisijainen syy lyijyakkujen kierrättämiselle on estää niiden asiaton pääsy luontoon tai kaatopaikoille. Loppukäsittelylaitoksista lyijy palautuu suurelta osin takaisin akkuvalmistukseen. Lyijyakkuja kierrätettiin hyvän markkina-arvon vuoksi jo ennen kuin EU:n paristo- ja akkudirektiivi astui voimaan vuonna 2008. Direktiivissä määritetään lyijyakkujen tuottajavastuu, ja  Suomessa se on kansallisen jätelain alla. Yksityinen[…]

Lyijyakkujen keräysmäärät edelleen kasvussa

Vuoden 2016 loppuun mennessä oli Akkukierrätys Pb Oy:n kierrätysjärjestelmän kautta kerätty kierrätettäväksi ennätykselliset 16 765 tonnia käytöstä poistettuja lyijyakkuja. Suomessa kerätystä lyijyakkujen kokonaismäärästä tämä edustaa 76,5 prosenttia. Lyijyakkujen kierrätys toimii erittäin hyvin ja teollisuus hyödyntää uusiolyijyä enenevässä määrin. Lyijyakkujen valmistusmäärät ovat nousussa mm. autoistumisen kasvaessa. Kaikki akuissa oleva lyijy kierrätetään uusioraaka-aineeksi 97 prosenttisesti. Lyijyakku on[…]

Kuluttajakäytöstä poistuvien isojen litiumakkujen keräystä kokeillaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla

Esimerkiksi sähköisissä liikkumavälineissä kuten sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytettyjen isojen litiumakkujen keräystä pilotoidaan kuudessa eri pisteessä. Yli puolikiloiset litiumakut ovat yleistyneet nopeasti parin viime vuoden aikana, mutta niille ei ole olemassa valtakunnallista keräysjärjestelmää. Tällaisten akkujen keräystä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Ylöjärvellä ja Nokialla yhteensä kuudessa pisteessä. – Kuluttajilta kerättävien akkujen laadusta tarvitaan nyt[…]

Uusien akkutyyppien määrän kasvu on haaste kierrätykselle

Uusien akkutyyppien määrän kasvu eri tuotteissa on kova haaste akkujen turvalliselle käytölle ja kierrätykselle – kehittämistyöllä alkaa olla jo kiire Akkukierrätys Pb Oy rahoitti yhdessä kumppaniensa (STEK ry, Teknologiateollisuus ry, SER-tuottajayhteisö ry, Recser Oy, Suomen Autokierrätys Oy, ja Teknisen Kaupan Liitto ry) kanssa Gaia Consulting Oy:n vetämää Akkuteknologiat-hanketta. Hanke päättyi maaliskuussa 2017. Hanke vauhdittaa uusien[…]

Kysely kuluttajien kierrätystottumuksista

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää kuluttajien kierrätystottumuksia sekä heidän näkemyksiään kierrätyksestä sähköisellä kyselylomakkeella. Valtakunnallisella tutkimuksella halutaan mm. selvittää, kuinka moni lajittelee jätteensä sekä mistä kuluttajat saavat tietoa jätteiden kierrätyksestä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kysely on auki 3.11. asti. Vastaamaan pääsee tästä linkistä: Kierrätyskysely

Akkuteknologioiden murros kiinnostaa yrityksiä

Lähes 30 akkuteknologioista ja niiden turvallisesta kierrätyksestä kiinnostunutta yritystä teollisuuden, kaupan ja kierrätyksen aloilta jakavat huolen uusimpia teknologioita hyödyntävien akkujen turvallisesta käytöstä ja kierrätyksestä. STEK rahoittaa Gaia Consulting Oy:n vetämää hanketta, joka järjesti akkuteknologiaa soveltaville yrityksille ensimmäisen verkostotilaisuuden lokakuussa. Akut kehittyvät tällä hetkellä nopeasti, ja uutta teknologiaa hyödyntävien akkujen määrät ovat voimakkaassa kasvussa. Tilaisuuden tavoitteena[…]

Akkukierrätys kierrätysjärjestelmän kautta kierrätettiin vuonna 2015 ennätykselliset reilut 14 170 tonnia käytöstä poistettuja lyijyakkuja

Akkukierrätys Pb Oy:n kierrätysjärjestelmän kautta kierrätettiin vuonna 2015 ennätykselliset reilut 14 170 tonnia käytöstä poistettuja lyijyakkuja, mikä edustaa 78% kaikista Suomessa kerätyistä lyijyakuista. Akkukierrätyksen keräys- ja kierrätysjärjestelmän kautta on sen kahdeksan toimintavuoden aikana kerätty lähes 100 000 tonnia käytöstä poistettuja lyijyakkuja. Lyijyakkujen kierrätys toimii hyvin ja kaikki akuissa oleva lyijy kierrätetään uusioraaka-aineeksi. Akun sisältämästä lyijystä 96,8% hyödynnetään.[…]