DU KAN GRATIS LÄMNA DIN BEGAGNADE BLYACKUMULATOR PÅ VÅR NÄRMASTE MOTTAGNINGSPUNKT, SOM DU HITTAR HÄR.

För konsumenter

För företag

Om oss

Akkukierrätys Pb Oy är ett bolag som är specialiserat på återvinning av blybaserade ackumulatorer.

Akkukierrätys Pb Oy är ett företag som är specialiserat på återvinning av blyackumulatorer. Syftet med verksamheten är att sörja för de i avfallslagen 646/2011 angivna producentansvarsskyldigheter som åligger de företag som importerar blyackumulatorer, såsom vederbörlig insamling och återvinning av kasserade blyackumulatorer. Företaget grundades 2008 av de viktigaste företagen som importerar ackumulatorer. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Birkaland som är riksomfattande myndighet för frågor som gäller producentansvaret i Fastlandsfinland har godkänt Akkukierrätys Pb Oy som producentsammanslutning för blyackumulatorer. Genom att ansluta sig som medlem i en producentsammanslutning överför ett företag sina producentansvarsskyldigheter på den. Producentsammanslutningen omhänderhar å sina medlemmars vägnar bl.a. insamling och återvinning av ackumulatorer och batterier, konsumentinformation och rapportering åt myndigheterna. Akkukierrätys Pb Oy:s verksamhet är allmännyttig och icke-vinstdrivande.

Återvinningssystemet och dess mottagningspunkter har utformats så att det når alla konsumenter, så att man enkelt och effektivt ska få kasserade blyackumulatorer till återvinning. Med ett välfungerande insamlings- och återvinningssystem säkrar man att en miljövänlig och ekonomiskt viktig returråvara blir utnyttjad.

DIN NÄRMASTE MOTTAGNINGSPUNKT HITTAR DU HÄR
www.kierratys.info

  • Vi har redan samlat in 160 000 ton skrotackumulatorer
  • Återvinningsgraden för bly
  • Återvinningseffektiviteten för blyackumulatorer

Samarbetspartners

* Om du vill avtala om avhämtning av blyackumulatorer, ta kontakt direkt med våra samarbetspartners

Kuusakoski*

Suomen Akkukeräys*

Stena Recycling*

Lassila & Tikanoja*

Romukeskus Oy*

Fortum Waste Solutions Oy*

Kajaanin Romu Oy*

KTC Group Oy*

East Mineral Oy*

Material Nexus Finland Oy Suomen Materiaalikeskus*

Battery Boys Ky*

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HSY

Suomen Kiertovoima KIVO

Suomen Uusioraaka-aineliitto ry

Man får information om återvinningen av andra produkter som är underkastade producentansvar på adressen:

www.tuottajayhteiso.fi

Kontakta oss