19.3.2016

Återvinning av ackumulatorer

Mottagningsnätverket som täcker hela landet och dess nästan 800 punkter erbjuder konsumenterna ett lätt sätt att göra sig av med kasserade blyackumulatorer och till på köpet gratis. Återvinningssystemet  har utformats så att det når alla konsumenter, så att man enkelt och effektivt ska få kasserade blyackumulatorer  till återvinning. Den mottagningspunkt som är närmast dig hittar du lätt på adressen: www.kierratys.info

Genom att föra en kasserad ackumulator till en mottagningspunkt säkrar vi att ackumulatorerna via ett tryggt, miljövänligt och effektivt återvinningssystem kommer till materialåtervinning. Av blyet i en ackumulator som hamnar på en slutbehandlingsinrättning utnyttjas nästan 100 %, såsom även plasterna i plasthöljena. Ackumulatorsyrorna neutraliseras till vatten och salter.

Du identifierar en blyackumulator genom märkningen Pb

Åskådliggörande av en blyackumulators återvinningsprocess