10.8.2016

För företag

Det är lätt för en importör och tillverkare av blyackumulatorer att ansluta sig till Akkukierrätys Pb Oy:s producentsammanslutning och ingå ett producentavtal om överföring av producentansvaret. Bolaget bemöter alla producenter jämbördigt och alla avtal som ingåtts med producenterna har samma innehåll. Hittills har redan nästan 150 importörer av ackumulatorer överfört sitt producentansvar på Akkukierrätys Pb Oy.

När ett företag överför producentansvaret på Akkukierrätys Pb Oy, sköter det lätt, kostnadseffektivt och högklassigt sina i avfallslagen stadgade producentansvarsskyldigheter. .

På så sätt kan företaget i sin egen information berätta hur det sköter sina producentansvarsskyldigheter på ett ansvarsfullt sätt.

Ansökan om medlemskap kan du fylla i här.

Noggrannare om producentansvaret här.

Välkommen med!