10.8.2016

Företaget

Akkukierrätys Pb Oy är ett företag som är specialiserat på återvinning av blyackumulatorer. Syftet med verksamheten är att sörja för de i avfallslagen 646/2011 angivna producentansvarsskyldigheter som åligger de företag som importerar blyackumulatorer, såsom vederbörlig insamling och återvinning av kasserade blyackumulatorer. Företaget grundades 2008 av de viktigaste företagen som importerar ackumulatorer.  Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Birkaland som är riksomfattande myndighet för frågor som gäller producentansvaret i Fastlandsfinland har godkänt Akkukierrätys Pb Oy som producentsammanslutning för blyackumulatorer. Genom att ansluta sig som medlem i en producentsammanslutning överför ett företag sina producentansvarsskyldigheter på den. Producentsammanslutningen omhänderhar å sina medlemmars vägnar bl.a. insamling och återvinning av ackumulatorer och batterier, konsumentinformation och rapportering åt myndigheterna.

Akkukierrätys Pb Oy:s verksamhet är allmännyttig och icke-vinstdrivande.

Återvinningssystemet och dess mottagningspunkter har utformats så att det når alla konsumenter, så att man enkelt och effektivt ska få kasserade blyackumulatorer till återvinning. Med ett välfungerande insamlings- och återvinningssystem säkrar man att en miljövänlig och ekonomiskt viktig returråvara  blir utnyttjad.