17.5.2016

Yritys

Akkukierrätys Pb Oy on lyijyakkujen kierrätykseen erikoistunut yritys. Toiminnan tarkoituksena on huolehtia lyijyakkuja maahantuovien yritysten jätelain 646/2011 mukaisista tuottajavastuuvelvoitteista kuten käytöstä poistettujen lyijyakkujen asiallisesta keräys- ja kierrätystoiminnasta. Yritys perustettiin 2008 keskeisten akkuja maahantuovien yritysten toimesta. Valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena Manner-Suomessa toimiva Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hyväksynyt Akkukierrätys Pb Oy:n lyijyakkujen tuottajayhteisöksi. Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi yritys siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi. Tuottajayhteisö hoitaa jäseniensä puolesta mm. akkujen ja paristojen keräyksen, kierrätyksen, kuluttajatiedotuksen ja raportoinnin viranomaiselle.
Akkukierrätys Pb Oy toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Kierrätysjärjestelmä ja sen vastaanottopisteet on tuotu kaikkien kuluttajien ulottuville, jotta käytöstä poistetut lyijyakut saataisiin vaivattomasti ja tehokkaasti kierrätykseen. Hyvin toimivalla keräys- ja kierrätysjärjestelmällä varmistetaan ympäristöystävällisen ja taloudellisesti merkittävän uusioraaka-aineen hyödyntäminen.