2.11.2018

Tietosuojaseloste

Verkkosivujen seloste henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta

1. Rekisterinpitäjä

Akkukierrätys Pb Oy, osoite Karjalankatu 2, 00520 Helsinki, y-tunnus 2183662-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterinpitäjän yhteysosoite ja tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: lauri.nylander@akkukierratys.fi.

3. Rekisterin nimi

Tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:n tuottajajäsenten yhteyshenkilöt.

4. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka ilmoitat meille tuottajajäsenyyshakemuksen yhteydessä tai jotka saamme Sinulta tai yritykseltäsi myöhemmin tietojen mahdollisesti muuttuessa.

Henkilötietoja käsitellään  ainoastaan  tavanomaisten jäsenasioiden hoitamisessa, kuten esimerkiksi jäsenasioista tiedottamiseen, jäsenlaskujen lähettämiseen.

5. Tiedot, joita rekisteri sisältää

Rekisteri sisältää välttämättömät tiedot, joita tarvitaan yhteyshenkilönä toimivalta henkilöltä.

Näitä ovat:

Nimi, työsähköpostiosoite, puhelinnumero  sekä osoite, ellei se ole sama kuin tuottajajäsenen osoite.

6. Tietolähteet, joista henkilötietojasi kerätään

Henkilötietojasi kerätään Sinulta itseltäsi sekä tuottajajäseneltä eli yritykseltä, jonka yhteyshenkilö olet.

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojesi käsittely perustuu  edustamasi yrityksen jäsenhakemukseen ja/tai jäsenyyteen tuottajayhteisössä ja asemaasi sen yhteyshenkilönä.

8. Tietojen luovuttaminen sekä käsittely EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella

Henkilötietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille kuin laskutusta hoitavalle Suomessa toimivalle alihankkijalle, joka sitoutuu käsittelemään henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja vain tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen ja mainituin periaattein. Alihankkija on sitoutunut siihen, ettei se käytä yhteystietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin laskutuksen hoitamiseen.

Henkilötietoja ei anneta muille kuin laskutusta hoitaville alihankkijoille ja toimijoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjänä huolehdimme, että

  • Henkilötietoihin on pääsy vain Akkukierrätys Pb Oy:n määrittämillä henkilöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja sekä laskutukset hoitavalla alihankkijalla, sen määrätyillä henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus henkilötiedoista;
  • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi eli niin kauan kuin tuottajan eli edustamasi yrityksen jäsenyys on voimassa, ei kuitenkaan pidempään kuin toimit sen yhteyshenkilönä + noin kahden kuukauden teknisen siirtymäajan.

11. Tarkastus-, kielto-, korjaus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä eli  Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu sekä oikeus saada virheelliset tiedot korjatuiksi.

Sinulla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja kieltää käsittely kokonaan. Jos haluat tehdä näin, vaikka olet edelleen edustamasi yrityksen yhteyshenkilönä, pyydämme, että olet ensin yhteydessä edustamaasi yritykseen ja sen jälkeen rekisterinpitäjään.

Tarkastuspyyntö ja rajoitus- ja kieltovaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle (katso yhteystiedot kohdasta 2). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastus-, rajoitus- ja kieltopyyntöihin vastataan viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Tarkastuspyyntöihin vastataan maksuttomasti kerran vuodessa.

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettyä toiseen rekisteriin. Kysy tästä erikseen yhteyshenkilöltämme (katso yhteystiedot kohdasta).

12. Evästeet

Käytämme evästeitä.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Käytämme evästeitä, mutta voit estää niiden käytön selainasetuksistasi. Käytämme evästeitä seuraavien tietojen keräämiseen:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

13. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta, mm. henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

14. Valitusoikeus

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty määräysten mukaisesti, Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

15. Ota yhteyttä

Voit kysyä henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteseen.

16. Muutokset selosteeseen

Akkukierrätys Pb Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia tähän selosteeseen parhaaksi katsomallaan tavalla, sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen.